Ga naar zoekveld

Mijn verlosser hangt aan 't kruis

Mijn verlosser hangt aan ’t kruis, hangt ten spot van snode smaders, Zoon des Vaders, waar is toch Uw almacht thans, waar Uw Goddelijke glans? Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis en Hij hangt er mijnentwegen, mij ten zegen. Van de vloek maakt Hij mij vrij en Zijn sterven zaligt mij. Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, ‘k Heb mij, Heer, voor dood en leven, U gegeven. Laat mij dan in vreugd en pijn, met U in gemeenschap zijn.