Ga naar zoekveld

Morgenglans der eeuwigheid

Morgenglans der eeuwigheid, licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, stel ons deze ochtendtijd uwe heerlijkheid voor ogen, en verdrijf door uwe macht onze nacht! Breekt de jongste morgen aan, geef, o Opgang uit den hoge, dat wij, met U opgestaan, alle leed vergeten mogen, doe ons opgaan tot uw feest onbevreesd. Overstroom ons met uw licht, klare Zon van trouw en goedheid. Treed niet met ons in ’t gericht, maar verblijd ons met de zoetheid van des hemels zaligheid voor altijd.