Ga naar zoekveld

Naam boven alle namen

Steeds opnieuw verhogen wij U voor alles wat U deed. Steeds opnieuw verhogen wij U voor de liefde die U geeft U bent heilig, zo waardig onze eer. Dus wij prijzen U zo vaak het kan neem het in Uw liefde aan. Hoog verheven naam, boven alle namen. De schepping zingt het uit is doordrongen van Uw macht. Koning van ons hart en van heel ons leven, houdt Uw kinderen vast als wij prijzen de allerhoogste naam Hoog verheven naam, hoog verheven naam, Boven alle namen neem onze lofprijs aan Hoog verheven naam boven alle namen. De schepping zingt het uit is doordrongen van Uw macht. Koning van ons hart en van heel ons leven, houdt Uw kinderen vast als wij prijzen de allerhoogste naam Hoog verheven naam boven alle namen. De schepping zingt het uit is doordrongen van Uw macht. Koning van ons hart en van heel ons leven, houdt Uw kinderen vast als wij prijzen de allerhoogste naam. Als wij prijzen de allerhoogste naam.