Ga naar zoekveld

Naam van Jezus, hoog verheven

Naam van Jezus, hoog verheven, boven alle namen uit, U te loven vult ons leven, nu Gij ons de weg ontsluit. In Uw trouw aan God gebroken, aan Uw liefde opgebrand, wie de dood zo heeft weersproken, valt toch niet meer uit zijn hand. Sta ons liefdevol voor ogen, telkens als Uw kruis verrijst en ons mens’lijk mededogen, U met name eer bewijst. Doordat Gij U zo liet breken, worden wij met U gevoed, brood en wijn heten de tekens, waarin ik U zelf ontmoet. Naam van Jezus, alle talen, stemmen in met dit gezang, dat Uw liefde blijft herhalen, van U zingt, een wereld lang. Amen.