Ga naar zoekveld

Nabij Gods hoog verheven troon

Nabij Gods hoog verheven troon is iemand die steeds voor mij pleit Hij is volmaakt, Gods eigen Zoon en priester tot in eeuwigheid Mijn naam, geschreven in zijn hand bewaart Hij eeuwig in zijn hart ik weet: geen aanklacht houdt meer stand wanneer mijn redder pleit voor mij wanneer mijn redder pleit voor mij Ja, Hij is mijn gerechtigheid want zie, het Lam is opgestaan Hij troont als Heer der heerlijkheid wiens liefde eeuwig zal bestaan Ik leef in hem en Hij in mij zo één met hem sterf ik niet meer eens zal ik zitten aan zijn zij mijn Jezus, redder en mijn Heer mijn Jezus, redder en mijn Heer Ik leef in hem en Hij in mij zo één met hem sterf ik niet meer eens zal ik zitten aan zijn zij mijn Jezus, redder en mijn Heer mijn Jezus, redder en mijn Heer