Ga naar zoekveld

Nader mijn God bij U

Nader mijn God, bij U zij steeds mijn bee, zij 't levenspad soms ruw, gaat Gij maar mee, dan kent mijn ziele rust, mij van Uw trouw bewust, wacht ik aan blijder kust Uw sabbatsvree. En wenkt Uw eng'lenstoet eens opwaarts mij, in 's hemels zonnegloed, verjongd en vrij. 'k juich dan op hoger toon bij 't naad'ren van Uw troon, 'k ben eeuwig nu Uw Zoon en U nabij.