Ga naar zoekveld

Nader mijn God bij U

Nader mijn God, bij U zij steeds mijn beê zij 't levenspad soms ruw gaat Gij maar mee Dan kent mijn ziele rust mij van Uw trouw bewust, wacht ik aan blijder kust Uw sabbatsvree Wanneer voor mijn gezicht de ladder rijst die naar u, bron van licht mijn ziele wijst ‘k Zie dan in ’t bangst gevaar uw heil’ge eng’lenschaar die U alzegenaar al dienend prijst En wenkt Uw eng'lenstoet eens opwaarts mij in 's hemels zonnegloed verjongd en vrij 'k Juich dan op hoge toon bij 't nad'ren van Uw troon 'k Ben eeuwig nu Uw zoon en U nabij Amen