Ga naar zoekveld

Nader mijn God

Nader mijn God, bij U zij steeds mijn beê zij 't levenspad soms ruw gaat Gij maar mee Dan kent mijn ziele rust mij van uw trouw bewust, wacht ik aan blijder kust uw sabbatsvree Zo voert mij ied’re tree nader bij huis. Al wat Gij mij bereidt, voorspoed of kruis. Eng’len, zij noden mij, U nader, naderbij. Nader mijn God bij U, U naderbij Dan als de morgen daagt, wekt mij uw mond; uw vriend’lijk aangezicht Vreugde verkondt! Ja, ied’re nacht brengt mij, U nader, naderbij. Nader mijn God, bij U! U naderbij.