Ga naar zoekveld

Nader tot U o Heer

Nader tot U, o Heer, nader tot U; drukt mij de zorg terneer, ik kom bij U. In al mijn pijn en smart wens ik met heel mijn hart, Dichter bij U te zijn, nader tot U Weldra is ’t einde daar van d’aardse strijd. Wat ook mijn deel hier zij, voor korte tijd. Gij, Heer, hebt mij bereid eeuwige zaligheid. Nader, mijn God, tot U, eeuwig met U.