Ga naar zoekveld

Nader tot U o Heer

Nader tot U, o Heer, nader tot U; drukt mij de zorg terneer, dat 'k kom tot U. In al mijn pijn en smart wens ik met heel mijn hart dichter bij U te zijn, nader tot U Is 't wel eens nacht voor mij, weet ik geen raad, wordt 't duister om mij heen, vrees 'k dan geen kwaad? Hoe bang het mij ook zij, U zegt 'Vertrouw op mij'. Dus ook in tegenspoed bent U nabij Eens is het einde daar van d' aardse strijd. Wat ook mijn deel hier zij voor korte tijd Gij, Heer, bereidt mij voor dat ik in 't hemelkoor zingen mag voor uw troon tot eer van U