Ga naar zoekveld

Neem Heer mijn beide handen

Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind, tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind! Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat, o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat. O doe genade ervaren aan ’t bevend hart en breng het tot bedaren bij vreugd’ en smart. Laat m’ aan Uw voeten rusten mij, hulploos kind, vertrouwen en berusten voor d’ uitkomst blind. En blijft m' ook soms verborgen Uw grote macht, Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht. Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind, tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.