Ga naar zoekveld

Neem mijn leven

Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan Uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd, tot Uw lof en dienst bereid. Neem mijn stem, opdat mijn lied, U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij Uw getuigen zijn, dat zij Uw getuigen zijn. Neem mijn zilver en mijn goud, halleluja, dat ik niets aan U onthoud, halleluja. Maak mijn kracht en mijn verstand, halleluja, tot een werktuig in Uw hand, halleluja. Neem ook mijn liefde, Heer, halleluja, ‘k leg voor U haar schatten neer, halleluja. Neem mijzelf en voor altijd, halleluja, ben ik aan U toegewijd, halleluja.