Ga naar zoekveld

Neem mijn leven

Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Neem mijn handen, maak ze sterk, door uw liefde, tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet, op de wegen van uw wet. Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand. Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot Uwe troon, dat, o Heer, uw Geest er woon'. Neem ook mijne liefde Heer, 'k leg voor U mijn schatten neer. Neem mijzelf en 't allen tijd ben ik aan U toegewijd. Neem mijzelf en 't allen tijd ben ik aan U toegewijd.