Ga naar zoekveld

Niet in 't geweldige geluid

Niet in ’t geweldige geluid van stormwind, die de rotsen breekt, is het Uw stem die tot ons spreekt, de stormen trekken voor U uit. en ook wanneer de diepte trilt en d’aarde siddert als een riet, is het in deze beving niet, dat Gij U openbaren wilt. Niet in het alverblindend licht van vuur, niet in een vlammengloed, is het dat Gij wilt zijn ontmoet en vinden wij Uw aangezicht. Maar als de koelte om ons staat en een zacht suizen ons vervult, weten wij dat Gij komen zult en wij omwinden het gelaat.