Ga naar zoekveld

Nieuw Jeruzalem

Lichtstad met uw paarlen poorten, wond’re stad zo hoog gebouwd nimmer heeft men op deez’ aarde ooit Uw heerlijkheid aanschouwd Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luistren naar Zijn liefdesstem, daar geen rouw meer en geen tranen in het Nieuw Jeruzalem. Heilig oord, vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit en de stroom van levend water door de gouden Godstad vloeit. Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem. In die stad met paarlen poorten, in het Nieuw Jeruzalem.