Ga naar zoekveld

Nog even en Gods dag breekt aan

Nog even en Gods dag breekt aan al moet je nog een loopbaan gaan. Nog even en dan zal Gods Zoon Zich plaatsen op de hemeltroon. Nog even en God maakt ons rijk Zijn volk beërft een Koninkrijk. Herauten, kom wij moeten gaan, nog even en Gods dag breekt aan. Daar waar de Zon nooit ondergaat en eindeloos te stralen staat. Kom mee, Hij leeft, is opgestaan, Gods grote dag breekt spoedig aan. O, welk een eeuwig, zalig lot te zingen voor de Here God. Hij heeft de eerkroon weggelegd, God heeft het ìn Zijn Woord gezegd