Ga naar zoekveld

Nu laat U mij in vrede gaan

Hoe lang nog tot uw vrede komt? Wanneer vertroost U Israël? Hoe lang tot uw gezalfde komt en Davids huis in eer herstelt? Hoor ons gebed, zie ons verdriet; onthoud ons Uw genade niet. O Trooster, geef ons hoop en moed als U ons ongezien ontmoet. U leidt mij naar uw heiligdom; ik zie de hoop van Israël. Uw rijk van recht en vrede komt: de volken zien en staan versteld. Gezegend is de vredevorst, de redder die uw volk verlost. Gezegend is dit heilig kind, dat door zijn dood de wereld wint. Nu laat U mij in vrede gaan, want U lost uw beloften in.