Ga naar zoekveld

O Bethlehem, gij kleine stad

O Bethlehem, gij kleine stad wat ligt gij stil terneer De sterren trekken langs hun baan gij slaapt in diepe sfeer Maar in uw donk’re straten straalt het Licht dat was verwacht de hoop en vrees van jarenlang in u vereend deez’ nacht Want Christus is geboren in deze stille nacht Het mensdom slaapt, maar ’t englenheir houdt over ’t Kind de wacht O morgensterren samen, verkondig de geboort’ en lofzing nu het Koningskind de vreed' op aarde gloort