Ga naar zoekveld

O eeuw'ge Vader sterk in macht

O eeuw'ge Vader sterk in macht wiens arm betoont der baren kracht; die wijst de grondlooz' oceaan de hem gestelde perken aan; o wil verhoren onze bee voor hen, die zijn in nood op zee. O Christus, wiens bestraffend woord door wind en water werd gehoord, die onder 't stormen rustig sliep en wandeld' over 't schuimend diep o wil verhoren onze bee voor hen, die zijn in nood op zee. O God, die ons behoeden wilt, bescherm de broeders, wees hun schild in storm en strijd,ga met ze mee en redt ze van 't geweld der zee, dat land en water, wijd en zijd, lofzingen uw barmhartigheid