Ga naar zoekveld

O grote Christus eeuwig licht

O grote Christus eeuwig licht Niets is bedekt voor uw gezicht Die ons bestraalt, waar wij ook gaan Al schijnt geen zon, al licht geen maan Houd ons gemoed voor u bereid opdat het blij uw komst verbeid’ Daar ’t in een stil vertrouwen leeft dat gij ons onze schuld vergeeft O Vader, dat Uw liefd’ons blijk’ O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk O Geest, zend Uwe troost ons neer Drie-enig God, U zij al d’eer