Ga naar zoekveld

O grote God die liefde zijt

O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd, ons aan Uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons Uw woord bewaren, Uw waarheid openbaren. Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in Zijn stervensnood, Uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht, waar liefde wordt gegeven, wij uit Uw liefde leven.