Ga naar zoekveld

O Heer die onze Vader zijt

O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Wijs ons de weg der zaligheid, en laat ons hart, door U geleid, met liefde zijn vervuld. Leg Heer, uw stille dauw van rust, op onze duisternis. Neem van ons hart de vrees, de lust, en maak ons innerlijk bewust, hoe schoon Uw vrede is. Dat ons geen drift en pijn verblindt, geen hartstocht ons verwart. Maak Gij ons rein en welgezind, en spreek tot ons in vuur en wind, o stille stem in ’t hart.