Ga naar zoekveld

O Heer die onze Vader zijt

O Heer die onze Vader zijt vergeef ons onze schuld Wijs ons de weg der zaligheid en laat ons hart door U geleid Met liefde zijn vervuld Met liefde zijn vervuld O vrede van Tiberias, O heuvels in het rond, Waar Jezus in het zachte gras de mensen liefhad en genas en in hun midden stond. Leg Heer uw stille dauw van rust op onze duisternis Neem van ons hart de vrees, de lust en maak ons innerlijk bewust hoe schoon uw vrede is hoe schoon uw vrede is Dat ons geen drift en pijn verblindt Geen hartstocht ons verwart Maak gij ons rein en welgezind en spreek tot ons in vuur en wind O stille stem in ‘t hart