Ga naar zoekveld

O Heer mijn God ook deze nacht

O Heer mijn God, ook deze nacht zij lof en eer U toegebracht omdat Gij dag en duister schept en ons het licht gegeven hebt Om Christus’ wil doe mij niet aan het kwaad dat ik U heb gedaan veeleer vergeef mij, Heer, en geef dat ik voortaan in vrede leef in vrede leef Looft God de Heer die eeuwig leeft alles uit niets geschapen heeft die ons tot aan zijn dag behoedt en onze ogen open doet ons tot aan zijn dag behoedt Amen, amen