Ga naar zoekveld

O Heiland, trouwe Heer

O Heiland, trouwe Heer, moog’onze tong U prijzen, doch zij ook door de daad, U lof en eer gebracht. Als uit het dorre hart, geen liefdedaden rijzen, dan zijn de lied’ren dood, de zangen zonder kracht. U wil ik loven Heer, en U mijn dank bewijzen, geef dat ook door mijn lied, U eer wordt toegebracht. Als U mij steeds blijft leiden en mij de weg blijft wijzen, dan is mijn loflied groot, en prijs ik Uwe macht.