Ga naar zoekveld

O Heilige Geest

O heilige Geest, o heilige God Gij ware trooster in ons lot Gij zijt gedaald van ’s hemels troon o Geest van Vader en van Zoon O heilige Geest, o heilige God O heilige Geest, o heilige God maak ons getrouw aan uw gebod ontsteek in ons uw liefdesgloed die alle tweedracht wijken doet O heilige Geest, o heilige God O Heilige Geest, o heilige God verlaat ons niet in ’t stervenslot dan brengen wij U, trouwe Heer hier en daarboven lof en eer o Heilige Geest, o heilige God