Ga naar zoekveld

O Here God, ons liefst verlangen

O Here God, ons liefst verlangen dit kind van ons, dit liefdepand, wij hebben het van U ontvangen, wij geven 't U uit uwe hand. Als Gij het zelf niet vast blijft houden nu het in onze handen is, dit kind voor 't licht bestemd, hoe zouden wij 't hoeden voor de duisternis Geef dat het van ons leert te kijken naar Hem die 't licht der wereld is en altijd meer op Hem gaat lijken een lichtglans in de duisternis Opdat het eens met ons mag wonen, Heer, in uw hoge, heilge stad, als al wie Christus' stralend-schone verschijning hebben liefgehad.