Ga naar zoekveld

O hoe heerlijk

O hoe heerlijk, hoe begeerlijk, zijt g’ o dag van zaligheid. ‘t mensdom was verloren, Christus is geboren, Jubel nu, jubel nu, o Christenheid. Hoe verblijdend, hoe bevrijdend, zijt g’ o dag van zaligheid. Christus daalde neder, bracht tot God ons weder. Jubel nu, jubel nu, o Christenheid. Hoe vol luister, in het duister straalt die dag van zaligheid. Ook des hemels koren, doen hun loflied horen. Jubel nu, jubel nu, o Christenheid.