Ga naar zoekveld

O hoofd vol bloed en wonden

O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon. O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon. O hoofd zo wreed geschonden, uw kroon een doornenkroon. O hoofd eens schoon en heerlijk en stralend als de dag, hoe lijdt gij nu zo deerlijk! Ik groet u vol ontzag. Wees gij om mij bewogen en troost mijn angstig hart. Voer mij uw beeld voor ogen, gekruisigde, uw smart. Dan zal ik vol vertrouwen, gelovig en bewust, uw aangezicht aanschouwen, wie zo sterft, sterft gerust.