Ga naar zoekveld

O, Jezus Christus, licht ze bij

O Jezus Christus, licht ze bij die leven aan uw licht voorbij. Voeg ze met uwe kudde saam, opdat zij niet verloren gaan. Open de doven het gehoor, de stomme lippen, spreek ze voor, dat zij belijden hun geloof, niet langer stom, niet langer doof. Verlicht het oog dat U niet ziet. Leid hem weerom die U verliet. Verzamel, die verwijderd gaan. Versterk ze die in twijfel staan. Dan zullen zij, niet meer vervreemd, voor tijd en eeuwigheid vereend, in aarde_en hemel, dan en nu, allen tezamen danken U.