Ga naar zoekveld

O kind zo klein en teer

O, Kind, dat ver van boven kwam, o, Kind, zo klein en teer, U schonk aan ons die stille nacht de vreed’ en vreugde weer. Een krib als troon, geen pracht en praal, maar slechts een schaam'le stal was al wat U aan weelde had, als Koning van 't heelal. O, Jezus, U hebt eens gebracht wat heel ons hart verblijdt: een leven zonder duisternis in alle eeuwigheid.