Ga naar zoekveld

O kostbaar kruis

O kostbaar kruis, o wonder Gods, waaraan de Prins der glorie stierf; ik wil om U zijn zonder trots, ik acht verlies wat ik verwierf. Bewaar mij dat ik roemen zou dan in mijns Heren Christi dood. Al wat ik anders noemen zou is niets bij dit mysterie groot. See from his head, his hands, his feet, Sorrow and love flow mingled downs; Did e’er such love and sorrow meet, Or thorns compose so rich a crown? His dying crimson like a robe, Spreads o’er his body on the Tree; Then am I dead to all the globe, And aal the globe is dead to me. De aarde zelf is veel te klein voor wie U waarlijk loven wil. Uw liefde is een groot geheim, zij vraagt geheel mijn hart en ziel.