Ga naar zoekveld

O licht uit licht uit God geboren

O licht uit licht, uit God geboren, o ster die niet voorgoed verdwijnt, gij dageraad, gij ochtendgloren, o morgenrood, Gij zon die schijnt – de deuren van de nacht gaan dicht, Christus, Gij zijt ons licht! O rots, o steen waar wij op bouwen, o aarde die niet zal vergaan, Gij zijt de grond van ons vertrouwen, het fundament waarop wij staan; als alles wankelt, zwaar belast, staan wij op U, rotsvast. O lichtend vuur, o levend water, o vaste grond, stralende zon, Gij spreekt en zie: het is, het staat er – van al wat leeft zijt Gij de bron! Aan U, o einde en begin, ontleent ons leven zin.