Ga naar zoekveld

Om bloesem aan de bomen

Om bloesem aan de bomen, om overvloed aan vrucht, om vissen in de stromen, om vogels in de lucht, om volle korenaren, om akkers wuivend graan, om voedsel uit de aarde, roepen wij, Heer, U aan! Om water op het droge, om groei in de woestijn, om doorzettingsvermogen voor wie mistroostig zijn, om werk voor werkelozen, om toekomst, hier en nu, om hulp voor hulpelozen roepen wij, Heer, tot U! Om hoop, geloof en liefde, om vrijheid en om recht – dat eindelijk geschiede al wat Gij hebt voorzegd: uw rijk, Heer, laat het komen, uw wil alom gedaan, dan zal aan alle bomen de bloesem opengaan!