Ga naar zoekveld

Omdat Hij leeft

Eindeloos lief had God de wereld Hij liet zijn Zoon naar ons toegaan Stierf aan het kruis om ons te redden Het open graf getuigt dat Hij is opgestaan Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat Hij leeft, is er een toekomst. En het leven is het leven waard omdat Hij leeft! Eindeloos groot is zijn genade Hij geeft mij moed om door te gaan Hij weet de weg en wat mij toekomt Ik ben met Hem gestorven en weer opgestaan Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat Hij leeft, is er een toekomst. En het leven is het leven waard omdat Hij leeft!