Ga naar zoekveld

Op bergen en in dalen

Op bergen en in dalen en overal is God. Waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God. Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God. Omlaag en hoog verheven ja, overal is God. Zijn trouwe Vaderogen zien alles van nabij. Wie steunt op zijn vermogen die dekt en zegent Hij Hij hoort de jonge raven bekleedt met gras het dal heeft voor elk schepsel gaven ja, zorgt voor ‘t gans heelal Roem Christen, aan mijn slinke en rechterzijde is God. Waar ‘k macht’loos nederzinke of bitter lijd’, is God. Waar trouwe vriendenhanden niet redden, daar is God. In dood en doodse banden, ja, overal is God