Ga naar zoekveld

Op de aarde kwam Gods zoon

Op de aarde kwam Gods Zoon, de Heer des Heren Koning, die Zijn leven hier begon, een stal was Hem tot woning, een stal was Hem tot woning. Uit de hemel kwam Hij neer, als vreemdeling op aarde. os en ezel keken neer, naar 't Kind van heil'ge waarde, naar 't Kind van heil'ge waarde. Zingen wij dan allen saâm, Cum cantibus in choro. Laat het orgel vrolijk gaan, Benedicamus Domino, Benedicamus Domino.