Ga naar zoekveld

Op die heuvel daarginds

Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis, het symbool van vervloeking en schuld. Maar dat kruis werd de mens, tot het kostbaarst kleinood, daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. 'k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis, tot de Heer komt en met Hem het loon, als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis, eens verwisselt voor d'eeuwigheidskroon. O dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad, heeft een wond're bekoring en macht, want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon, om de vreugd' die dat kruis heeft gebracht. 'k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis, tot de Heer komt en met Hem het loon, als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis, eens verwisselt voor d'eeuwigheidskroon.