Ga naar zoekveld

Op Golgotha

Jaren bracht ik door in ijdelheid Blind door trots had ik geen zicht op ’t kruis. Jezus stierf daar ook voor mij aan ’t kruis, op Golgotha. O genade die maakt rijk en vrij en vergeving dat verdiende Hij. Jezus Christus droeg de zonde daar op Golgotha. Door Gods woord veranderde mijn hart. Bevend stopte daar mijn trots verzet biddend smekend keert mijn ziel tot Hem, naar Golgotha. O genade die maakt rijk en vrij en vergeving dat verdiende Hij. Jezus Christus droeg de zonde daar op Golgotha. Nu is Jezus heel mijn leven waard ik aanbid hem als de Vorst der Aard’ In mijn hart blijft het steeds zingen van Golgotha. O genade die maakt rijk en vrij en vergeving dat verdiende Hij. Jezus Christus droeg de zonde daar op Golgotha. Jezus liefde maakt de weg weer vrij. Hij dicht daar de kloof naar God voor mij. Met zijn sterven toont Hij daar Zijn macht op Golgotha. O genade die maakt rijk en vrij en vergeving dat verdiende Hij. Jezus Christus droeg de zonde daar op Golgotha.