Ga naar zoekveld

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. Door golven heen, door storm en nacht, leidt mij Uw hand, U blijft nabij. Uw vrede diep, Uw liefde groot, verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. Mijn vaste rots, mijn fundament, U bent de grond waarop ik sta. U werd een mens, U daalde neer, in onze pijn en schuld en strijd. U droeg de last, verrezen Heer, die ons van elke vloek bevrijdt. U sloeg de zonden aan het kruis en brengt ons bij de Vader thuis, want door Uw bloed, Uw levenskracht, komen wij vrij voor God te staan. Van eerste kreet tot laatste zucht, leef ik in U, en U in mij. Geen boze macht, geen kwaad gerucht, niets is er dat mij van U scheidt. Want U regeert, U overwint, U neemt mij aan, ik ben Gods kind. Totdat U komt, mij roept voorgoed, bent U het doel van mijn bestaan.