Ga naar zoekveld

Op, waakt op zo klinkt het luide

Op, waakt op, zo klinkt het luide, wat wil dit roepen toch beduiden. Gij torenwachters van de tijd, middernacht is aangebroken. Zijn uwe lampen wel ontstoken, gij maagden die de Heer verbeidt. Gij slapenden ontwaakt, de bruidegom genaakt, halleluja. Nu opgestaan het feest breekt aan, gij moet hem ijlings tegen gaan. Laat ons u ter ere zingen, met allen die uw troon omringen, een koor van mens’ en eng’lenstem. Paar’len zijn der poorten bogen, die neder dalen uit den hogen, het hemelse Jeruzalem. Geen oog heeft ooit begroet, geen hart heeft ooit vermoed, zulk een vreugde. Zo juichen wij en roemen, blij de glorie van de heerschappij.