Ga naar zoekveld

Open de vensters

Wij vragen U geen rijkdom, wij vragen U geen eer, maar wij geven U ons leven en belijden: U bent Heer. Want wij willen lijken, op Uw Zoon steeds meer, open de vensters, van de hemel, o Heer. Open de vensters, van de hemel, o Heer. Geef aan Uw volk, elke dag steeds weer, meer van Uw liefde en meer van Uw krach, meer van Uw verdraagzaamheid, voor iedere dag. Want wij willen lijken, op Uw Zoon steeds meer, open de vensters, van de hemel. Leer ons te geven, zodat hebzucht niet meer bestaat En leer ons vergeven, zodat bitterheid vervaagt. Want wij willen lijken, op Uw Zoon steeds meer, open de vensters, van de hemel, o Heer. Open de vensters, van de hemel, o Heer. Geef aan Uw volk, elke dag steeds weer, meer van Uw liefde en meer van Uw kracht, meer van Uw verdraagzaamheid, voor iedere dag. Want wij willen lijken, op Uw Zoon steeds meer, open de vensters, van de hemel, o Heer.