Ga naar zoekveld

Opening middag - Nederland Zingt Dag 2019

De schepping zucht en voelt zich door de mens bedrogen en de tranen in haar ogen spreken van de wanhoop. Al het onrecht in de wereld ach, waarvoor toch Alle honger, alle oorlog, wie heeft er een antwoord Als de reis mij zwaar valt de weg is lang dan bent U mijn Vader die mij dragen kan Wanneer ik wankel onder zware last houdt Uw hand mij stevig vast In de diepste nood door de moeite heen blijft U aan mijn zij U mijn God alleen De schepping zucht en voelt zich door de mens bedrogen en de tranen in haar ogen spreken van de wanhoop. Al het onrecht in de wereld ach, waarvoor toch Alle honger, alle oorlog, wie heeft er een antwoord Al is het wonder waar ik op hoop, waar ik om bid, nog uitgebleven, toch vind ik troost in dit geloof mijn naam staat in het boek van leven. In het donkerst van de nacht leert U mijn ziel te zingen. U geeft wonderlijke kracht en vrede diep van binnen. Ook in mijn verdriet vindt mijn lied een weg naar U. Trouwe God die mij ziet, sterke God, die mij redt, een gebroken hart veracht U niet. Elke zucht is een lied elke traan een gebed. U hoort mijn klacht, U hoort mijn lied. U bent de hoop voor deze wereld, een waterbron in de woestijn. Uw Geest verkwikt en geeft nieuw leven, heelt elke wond en pijn verdwijnt. Bij U komt onze hulp vandaan, U kent ons komen en ons gaan. In ons verdriet bent U bekend met elke traan. U bent de bron van ons bestaan. Geest van God, leer mij te gaan over de golven. In vertrouwen U te volgen. Te gaan waar U mijn heen leidt. Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op Uw genade, want ik ben in Uw nabijheid.