Ga naar zoekveld

Opgevaren naar de hemel

Opgevaren naar de hemel, naar de Vader, naar de troon. Wil in mij een plaats bereiden, zodat U ook in mij woon'. Leer ons uw beloften grijpen, Vader, U vergeet ons niet! Als wij zingen tot uw eer, wil dan horen naar ons lied. Heer, omgeef ons met uw liefde leer ons prijzen uwe Naam. Sterk ons met uw Woord en Geest, als wij door dit leven gaan. Onze Vader, hoor ons bidden en geef ons uw wond're kracht. Onze Vader in de hemel, kom tot ons, de wereld wacht.