Ga naar zoekveld

Paaslied

Wil ons in het vroege licht verschijnen, als de nacht nog om ons hangt. Doe de nevel van de vrees verdwijnen, die ons droeve hart bevangt. Groet ons, roep ons zacht bij onze namen, in geloof en ongeloof tezamen: dat wij zien door tranen heen, Opgestane, U alleen! Wees dan als een wonder in ons midden, al zijn alle deuren dicht. Dat wij in ons luisteren en bidden speuren naar uw aangezicht. Troost ons met de tekens van uw lijden, dat geen twijfel ons van U kan scheiden: op de eerste dag ontwaakt in de droom die levend maakt. Ga ons voor naar waar U bent begonnen in het heuvelland van hoop. Waar wij eenmaal door U zijn gewonnen, richt daar onze levensloop. Voer ons naar het uitzicht ons gegeven, doe ons diep en duizendvoudig leven: vleugels van uw vredegroet dragen ons U tegemoet!