Ga naar zoekveld

Pasen is opnieuw beginnen

Pasen is opnieuw beginnen, 't oude is voorbijgegaan! Elke dag aan waarde winnen, want de Heer is opgestaan. Pasen is: je handen heffen naar een open hemelpoort, opstaan in een blij beseffen, dat de nieuwe morgen gloort. Pasen maakt van sterven: Leven. Hij, die zelf zijn graf ontsloot heeft de duisternis verdreven; overwon de macht der dood. Uit een blinkend stromen daald' een engel af, heeft de steen genomen van ‘t overwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Pasen is: nog even wachten op een blij ontmoetingsfeest; al Gods kinderen eendrachtig rond de Vader, Zoon en Geest.