Ga naar zoekveld

Praise, my soul, the King of heaven

Loof de Koning, heel mijn wezen, Gij bestaat in Zijn geduld, want Uw leven is genezen en vergeven is Uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult. Praise Him for His grace and favour, to our fathers in distress. Praise Him still the same as ever, slow to chide, and swift to bless. Alleluja, alleluja, glorious in His faithfulness. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. Hij bewaart ons, Hij ontzet ons, van de boze en zijn macht. Looft Uw Heiland, looft Uw Heiland, die het licht is in de nacht. Angels, help us to adore Him, ye behold Him face to face. Sun and moon bow down before Him, dwellers all in time and space. Alleluia, Alleluia, praise with us the God of grace.