Ga naar zoekveld

Prijs de Heer met blijde galmen

Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft Hij die door de nood gedreven Zich tot Hem om troost begeeft Die zijn hoop in ’t hachlijks lot Vestigt op de Heer zijn God Prijst de Heer met blijde galmen Gij mijn ziel hebt rijke stof ‘k zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof ‘k zal zolang ik ’t licht geniet Hem verhogen in mijn lied ’t is de Heer van alle heren Sions God geducht in macht die voor eeuwig zal regeren van geslachte tot geslacht Sion zing uw God ter eer Prijst Zijn grootheid, loof de Heer Prijst de Heer met blijde galmen Gij mijn ziel hebt rijke stof ‘k zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof ‘k zal zolang ik ’t licht geniet Hem verhogen in mijn lied Prijst de Heer met blijde galmen Gij mijn ziel hebt rijke stof ‘k zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof Prijst de Heer met blijde galmen Gij mijn ziel hebt rijke stof ‘k zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof ‘k zal zolang ik ’t licht geniet Hem verhogen in mijn lied