Ga naar zoekveld

Prijs de Heer

Ik prijs U, voor eeuwig. Ik prijs U voor altijd, want U bent mijn Vader en U heeft mij vaak bevrijdt. Prijst de Heer met blijde galmen, gij, mijn ziel, hebt rijke stof. ‘k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. ‘k Zal zolang ik ’t licht geniet, Hem verhogen in mijn lied! Ik prijs U, voor eeuwig. Ik prijs U voor altijd, want U bent mijn Vader en U heeft mij vaak bevrijdt. Zalig hij, die in dit leven, Jacobs God ter hulpe heeft; hij, die door de nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft, die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot vestigt op de Heer, zijn… God heeft het eerste woord… Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort. God heeft het eerste woord, eerste woord, eerste woord. God heeft het laatste woord. God heeft het eerste woord. God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord. God staat aan het begin. Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.