Ga naar zoekveld

Prijs de Heer

Prijs de Heer, de Heer Prijs de Heer met blijde galmen Prijs de Heer, de Heer Prijs de Heer met blijde galmen Gij mijn ziel hebt rijke stof Gij mijn ziel hebt rijke stof ‘k Zal zolang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof Zalig hij, die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot Hem om troost begeeft die zijn hoop in ’t hachlijkst lot vestigt op de Heer zijn God vestigt op de Heer zijn God ’t Is de Heer van alle heren ’t Is de Heer, de Heer ’t Is de Heer van alle heren Sions God geducht in macht Sions God geducht in macht die voor eeuwig zal regeren van geslachte tot geslacht Sion zing uw God ter eer Prijs zijn grootheid, loof de Heer